Tìm kiếm văn bản

kế hoạch số 17 KH Thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 Trường mầm non Huyện

KẾ HOẠCHThực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019Trường mầm non Huyện

Số kí hiệu Kế hoạch số 17/ KH-MNH   
Ngày ban hành 14/09/2018
Ngày bắt đầu hiệu lực 14/09/2018
Thể loại Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục
Cơ quan ban hành Khác
Người ký Phạm Vũ Luận

Nội dung


                                                       KẾ HOẠCH
                                  Thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019
                                              Trường mầm non Huyện          Căn cứ công văn số 3611/SGDĐT-GDMN ngày 28/8/2018 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDMN năm học 2018-2019;
          Căn cứ hướng dẫn số 01/GD&ĐT-GDMN ngày 29/8/2018 của phòng GD&ĐT huyện Quốc Oai về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục mầm non năm học 2018-2019;
Căn cứ  tình hình thực tế của nhà trường; căn cứ kết quả đạt được của năm học 2018-2019.
Trường mầm non Huyện xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm năm học 2018-2019 như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Thuận lợi:
- Nhà trường nằm ở vị trí trung tâm văn hóa huyện nên luôn nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, UBND Thị trấn Quốc Oai. Đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo sát sao về chuyên môn của phòng GD&ĐT huyện Quốc Oai;
- Năm học 2017-2018 nhà trường giữ vững danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; Công Đoàn được liên đoàn lao động thành phố Hà Nội tặng Bằng khen.  Trường giữ vững trường chuẩn Quốc gia mức độ 1 và đạt chất lượng giáo dục cấp độ II. Đây là nền tảng quan trọng cho sự phát triển của nhà trường;
          - Phụ huynh đa số có nhận thức tốt. Sự phối kết hợp của  nhà trường và các bậc cha mẹ trẻ luôn chặt chẽ và thường xuyên góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ;
          - Trang thiết bị trong trường đã được đầu tư tương đối đầy đủ, đảm bảo yêu cầu tối thiểu để đáp ứng và thực hiện được mục tiêu GDMN. Đặc biệt là đồ dùng, trang thiết bị trong nhóm, lớp được trang bị hiện đại hơn để giáo viên, nhân viên thực hiện hiệu quả việc đổi mới phương pháp dạy và học nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ;
          - BGH có trình độ, năng lực chuyên môn, nhiệt tình, có bề dày kinh nghiệm quản lý và luôn tự giác, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc;
- Đội ngũ giáo viên, nhân viên cơ bản đã được ổn định, giáo viên đa số đã được biên chế, đời sống được quan tâm hơn, luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình ham học hỏi, nâng cao trình độ và năng lực chuyên môn, có tinh thần đoàn kết nội bộ xây dựng trường vững mạnh.
- Đa số trẻ mạnh dạn, tự tin.
2. Khó khăn:
          - Là trường đạt chuẩn Quốc gia nhưng số phòng học và phòng chức năng còn thiếu. Diện tích sân chơi chưa đảm bảo. Một số phòng học đã và đang xuống cấp.
          - Tuy trang thiết bị của trường tương đối đầy đủ nhưng chưa đáp ứng đủ nhu cầu của trẻ. Một số trang thiết bị, đồ dùng được đầu tư từ lâu đã hư hỏng ảnh hưởng đến hoạt động hàng ngày của cô và trẻ.
          - Nhiều giáo viên trẻ đang trong thời kỳ thai sản và nuôi con nhỏ ít nhiều ảnh hưởng đến việc sắp xếp nhân sự và tổ chức các hoạt động.
          - Đời sống giáo viên tuy đã được quan tâm nhưng giáo viên, nhân viên hợp đồng lương thấp chưa thực sự yên tâm công tác.
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
Năm học 2018 - 2019 trường Mầm non Huyện Quốc Oai tập trung triển khai và thực hiện những nhiệm vụ như sau:
1. Ổn định 11 nhóm, lớp. Tích cực tham mưu với các cấp lãnh đạo để chuyển địa điểm, xây dựng trường mới theo hướng trường chất lượng cao nhằm thực hiện đề án 122/ĐA-UBND của UBND huyện Quốc Oai về nâng cao chất lượng GD-ĐT giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch phát triển giáo dục mầm non huyện Quốc Oai đến năm 2020.
2.  Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý trong nhà trường, xây dựng nề nếp, kỷ cương trong nhà trường. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Thực hiện đổi mới công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nhà giáo. Tiếp tục “Xây dựng hình ảnh  cán bộ, giáo viên, nhân viên có phẩm chất tốt, phong cách đẹp”, chú trọng thực hiện  bộ qui tắc ứng xử trong nhà trường.
3. Thực hiện công bằng trong giáo dục mầm non, đảm bảo đúng, đủ, kịp thời các chế độ chính sách cho cô và trẻ. Tích cực tăng cường các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ trong nhà trường.
4. Nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ phát triển toàn diện về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tự phục phụ chuẩn bị tốt cho trẻ đi học. Nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình giáo dục mầm non (GDMN), tiếp tục đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm “ Lấy trẻ làm trung tâm”.
Tiếp tục thực hiện tốt nội dung trọng tâm: “ Hình thành một số kỹ năng thực hành cuộc sống cho trẻ”; “Xây dựng hình ảnh  cán bộ, giáo viên, nhân viên có phẩm chất tốt, phong cách đẹp”.
III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1.Thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành
1.1. Mục tiêu
Năm học 2018-2019, nhà trường phấn đấu thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua của ngành với các chỉ tiêu như sau:
 - 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các nội dung:
+ Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác: Chấp hành nghiêm túc qui chế, qui định của ngành, của trường, chuẩn mực trong, trang phục, ứng xử với phụ huynh, nhân dân, đồng chí, đồng nghiệp, các cháu…
          + Sự cần, kiệm, liêm, chính của từng cán bộ quán lý, trưởng các đoàn thể, các tổ trưởng, tổ phó và toàn thể giáo viên, nhân viên; nâng cao đạo đức nghề nghiệp. Thực hành tiết kiệm trong sử dụng các tài sản công của trường, lớp.

          + Sự khiêm tốn, chí công vô tư, tận tuy, hết lòng phục vụ nhân dân, hết lòng chăm sóc giáo dục các cháu, nâng cao trách nhiệm với công việc; không gây phiền hà, sách nhiễu với cha mẹ trẻ và người đến giao dịch công việc. Luôn gần gũi, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, chia sẻ cùng nhau những để cùng phát triển.
           - 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên được học tập nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ XII của  Đảng  gắn với NQ Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành Phố Hà Nội và NQ Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ Huyện  Quốc Oai .

* Đối với phong trào thi đua với chủ đề “ Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”; “ Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; “ Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”.
- Phấn đấu 100% cán bộ Thực hiện kỷ cương nghiêm trong quản lý nhà trường, giáo viên không vi phạm đạo đức nhà giáo. Thực hiện nội dung ,Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm  không vi phạm quy chế chuyên môn. Xây dựng đội ngũ nhà giáo có phẩm chất tốt, nghiệp vụ giỏi, phong cách làm việc đẹp, Cô giáo thực sự vì trẻ, luôn thương yêu, tôn trọng, đảm bảo an toàn cho trẻ. .  
- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện nghiêm túc các qui chế, nội qui của ngành, của trường. Thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được phân công, thực hiện tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, chống các hiện tượng tiêu cực bè phái trong nhà trường. Nói không với đơn thư khiếu nại.
- 100% Cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia tích cực các phong trào thi đua.  
- 100%  giáo viên  đạt loại xuất sắc và khá theo đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.  
* Đối với phong trào thi đua “ Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học
- CBQL Phải biết năng động sáng tạo trong việc tham mưu, phối hợp với các ban ngành và toàn xã hội để khai thác hết mọi tiềm lực thu hút về cho nhà trường.
100% Giáo viên có các giải pháp đổi mới, sáng tạo trong việc chăm sóc, giáo dục, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ.
- 100% CB, GV, NV thực hiện bồi dưỡng thường xuyên, luôn rèn luyện  ý thức suy nghĩ, biết vận dụng linh hoạt và sáng tạo những tri thức tự học và nghiên cứu, chắt lọc vận dụng phù hợp vào quá trình tổ chức quản lý nhà trường và việc dạy học ở các nhóm lớp, nghiên cứu khoa học và phổ biến, ứng dụng có hiệu quả trong việc tổ chức các hoạt động CSGD trẻ .
- Thực hiện tốt phong trào thi đua “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”. Tiếp tục thực hiện“Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”gắn với việc tiếp tục thực hiện năm trật tự văn minh đô thị:
+ 100% Cán bộ, giáo viên, nhân viên nắm chắc nội dung xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
+ 100% nhóm lớp trang trí môi trường đảm bảo luôn Sáng - Xanh- Sạch - Đẹp, an toàn, lành mạnh với mối quan hệ ứng xử thân thiện giữa các thành viên trong nhà trường.
+ 100% các nhóm lớp thực hiện xây dựng kế hoạch giáo dục đúng qui định, phù hợp nhà trường; Tổ chức hoạt động GD nhằm phát huy tính tích cực của trẻ, hình thành ở trẻ các phẩm chất mạnh dạn, tự tin trong mọi hoạt động, thân thiện với mọi người xung quanh, lễ phép trong giao tiếp, ứng xử.
+ Duy trì việc thực hiện đưa các nội dung giáo dục văn hóa truyền thống qua các trò chơi dân gian, làn điệu dân ca, hát Quốc ca phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường .
+ 100% các nhóm lớp thực hiện đánh giá trẻ đúng qui định và thực hiện tốt việc phối kết hợp giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ.
+ Cổng trường đảm bảo an toàn, phân luồng nơi để xe cho phụ huynh khi đưa, đón trẻ.
- Thực hiện có hiệu quả kỷ cương trong quản lý nhà trường và thực hiện tốt việc xây dựng phong trào “ Cặp lá yêu thương”.
+ Phấn đấu thực hiện kỷ cương trong quản lý tạo nề nếp trong nhà trường đồng thời nâng cao hiệu lực hiệu quả trong quản lý
+ Cán bộ quản lý gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện các quy chế, quy định, nội quy của ngành, của trường.
+ Nghiêm túc trong đánh giá tháng, năm đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên trong việc thực hiện nhiệm vụ của mỗi thành viên trong nhà trường.
+ Xây dựng cặp lá yêu thương với trường mầm non Đông Yên B, có kế hoạch hỗ trợ chuyên môn, cơ sở vật chất, trang thiết bị, trao đổi trong quản lý để giúp đỡ nhau cùng tiến.
1.2. Giải pháp thực hiện
- Cung cấp tài liệu, triển khai sâu rộng các cuộc vận động, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả.
-  Phát động các phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ năm học, phát huy những sáng kiến kinh nghiệm hay, nhân rộng các điển hình tiên tiến.
- Cán bộ, giáo viên, nhân viên ký cam kết thực hiện các cuộc vận động vào hội nghị viên chức đầu năm học.
- Xắp xếp thời gian để cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia các lớp bồi dưỡng đầy đủ. Động viên, khích lệ CB,GV,NV tích cực nghiên cứu học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Xây dựng tập thể đoàn kết vững mạnh, luôn chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ nhằm thực hiện mục tiêu của nhà trường.
- Xây dựng tiêu chí thi đua gắn với các phong trào thi đua nhà trường.
- Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo các điều kiện xây dựng môi trường học tập của trẻ và môi trường làm việc của cán bộ, giáo viên, nhân viên theo hướng chuyên nghiệp.
- Thực hiện tốt Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ; tăng cường các hoạt động trải nghiệm và lồng gép vào nội dung giáo dục trong kế hoạch hàng ngày.
- Thực hiện thường xuyên, nghiêm túc kê hoạch tự kiểm tra nội bộ nhà trường.
- Thực hiện công khai, dân chủ trong công tác quản lý tài chính, tài sản, quản lý nhân sự, trong đánh giá phân loại cán bộ, giáo viên, nhân viên hàng tháng và cuối năm học.
- Ban giám hiệu gương mẫu đi đầu trong mọi nhiệm vụ.Tích cực nghiên cứu có nhiều giải pháp đổi mới, sáng tạo trong công tác quản lý, thực hiện nhiệm vụ và các hoạt động giáo dục: đoàn kết, dân chủ, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ; thực hiện tốt việc tuyên truyền chủ trương đổi mới giáo dục tới đồng nghiệp và cộng đồng xã hội.
- Ban giám hiệu kết hợp với ban chấp hành công đoàn thực hiện tốt qui chế thi đua khen thưởng. Nắm bắt tâm tư nguyện vọng và giải quyết kịp thời những thắc mắc của cán bộ, giáo viên, nhân viên và của phụ huynh.
- Phối hợp tốt với trường kết nghĩa “ Cặp lá yêu thương” trong quá trình giúp nhau cùng tiến.
2. Phát triển số lượng,  nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi
2.1. Phát triển số lượng
a. Mục tiêu
- Phấn đấu giảm số trẻ trên lớp
- Duy trì: 11 nhóm, lớp. Số trẻ ra lớp: 430 cháu ( giảm 39 cháu so với năm học trước.
Trong đó:
- Nhà trẻ: 2 nhóm  trẻ 24-36 tháng = 80 cháu tỷ lệ bình quân: 40 trẻ/ nhóm
- Mẫu giáo: 9 lớp 350 cháu .
Trong đó:
+ Mẫu giáo 3 tuổi: 3 lớp 110 cháu,  tỷ lệ bình quân: 36,6 trẻ/lớp
+ Mẫu giáo 4 tuổi: 3 lớp 118 cháu,  tỷ lệ bình quân: 39,3 trẻ/lớp
+ Mẫu giáo 5 tuổi:  3 lớp 122 cháu,  tỷ lệ bình quân: 40,6 trẻ/lớp
- Duy trì 100% trẻ đi học được học 2 buổi/ ngày.
- Phấn đấu tỷ lệ chuyên cần 90% trở lên đối với nhà trẻ và 95% trở lên đối với mẫu giáo
- Việc triên khai kế hoạch phát triển giáo dục đến năm 2020.
+ Tham mưu các cấp lãnh đạo qui hoạch mở rộng diện tích xây dựng trường mới đảm bảo số lượng phòng học là 16 phòng , phòng chức năng đúng tiêu chuẩn đáp ứng với nhu cầu của phụ huynh, yêu cầu phát triển của xã hội và mục tiêu xây dựng trường chất lượng cao trong tương lai.
b. Giải pháp thực hiện:
- Thực hiện tốt kế hoạch tuyển sinh đón trẻ nhập trường, ổn định nề nếp trước khi bước vào năm học mới.
- Làm tốt công tác tuyên truyền tạo sự ổn định khi hạn chế số lượng tuyển sinh.
- Tăng cường đầu tư trang thiết bị đồ dùng học liệu nhóm, lớp, nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, duy trì số lượng trẻ ổn định từ đầu đến cuối năm học.
- Tổ chức tốt các ngày hội, ngày lễ, ngày tết và tích cực cho trẻ được tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, các hoạt động trải nghiệm vào các buổi tổ chức ngày hội, ngày lễ.
- Xây dựng cảnh quan, môi trường  nhóm, lớp sáng- xanh - sạch, đẹp đảm bảo an toàn cho trẻ đến trường.
- Phối kết hợp tốt với phụ huynh đảm bảo thông tin 3 chiều Nhà trường-Gia đình-Giáo viên để hoàn thành tốt các mục tiêu chăm sóc, giáo dục trẻ.
- Làm tốt công tác tham mưu với các cấp lãnh đạo để thực hiện mục tiêu trong kế hoạch phát triển giáo dục đến năm 2020 của nhà trường.
2.2. Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi
a. Chỉ tiêu.
Năm học 2018-2019, trường mầm non Huyện cùng các trường trên địa bàn Thị trấn duy trì giữ vững kết quả phổ cập năm 2017 và  tiếp tục nâng cao chất lượng Phổ cập giáo dục mầm non trẻ em năm tuổi năm 2018. Tập trung:

- 100% trẻ 5 tuổi đến trường được học 2 buổi/ ngày.
- 100% lớp 5 tuổi có đủ đồ dùng, đồ chơi theo Thông tư 01/VBHN của Bộ GD&ĐT.
- Phấn đấu tỷ lệ trẻ chuyên cần đạt 95% trở lên.
- Phấn đấu trẻ 5 tuổi phát triển bình thường đạt 98% trở lên.
- 100% trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình chăm sóc giáo dục trẻ. (Không có cháu nghỉ quá 45 ngày/ năm học).
- 100% giáo viên dạy lớp 5 tuổi có trình độ trên chuẩn và có khả năng khai thác, ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.
-  Duy trì 100% giáo viên dạy lớp 5 tuổi được xếp loại xuất sắc và khá theo đánh giá chuẩn nghề nghiệp.
- Thực hiện tốt phần mềm phổ cập và cập nhật đầy đủ, chính xác đúng thời gian quy định về công tác phổ cập giáo dục.
- Thực hiện các chế độ chính sách về miễn, giảm học phí, hỗ trợ tiền ăn trưa và hỗ trợ tiền chi phí học tập đối với trẻ thuộc diện chính sách.
b. Giải pháp thực hiện
Triển khai thực hiện Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT qui định điều kiện bảo đảm và nội dung, qui trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập GD, xóa mù chữ.
- Phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên phụ trách công tác phổ cập.
- Phối hợp cung cấp danh sách trẻ, các giữ liệu, thông tin đảm bảo chính xác kịp thời cho trường mầm non Thị Trấn A và các trường có liên quan.
- Tăng cường đầu tư các trang thiết bị hiện đại cho các nhóm, lớp, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ để đạt các tiêu chuẩn phổ cập giáo dục cho trẻ em 5 tuổi.
- Nhà trường thực hiện nghiêm túc Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT- BGDĐT- BTC- BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của liên Bộ, Bộ GD và ĐT - Bộ Tài chính - Bộ Lao động Thương binh và xã hội  Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 86/2015/NĐ-CP về chính sách miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho các cháu trong trường.
- Thực hiện rà soát các đối tượng thuộc diện chính sách và hoàn thành các thủ tục cho các cháu đúng, đủ, kịp thời.
3.  Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ
3.1. Đảm bảo an toàn tuyệt đối vè thể chất và tinh thần cho trẻ
a .Mục tiêu:
Nhà trường tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo về xây dựng môi trường giáo dục, an toàn trong trường học.
- 100% trẻ đến trường được nuôi dạy trong môi trường đảm bảo an toàn, không để tai nạn thương tích xảy ra trong nhà trường. Năm học 2018-2019 trường phấn đấu đạt 100% các tiêu chí về trường học an toàn trong bảng kiểm đạt“ Trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích.
- Không có bạo lực học đường, xâm hại trẻ em về thể chất và tinh thần. Cô giáo nói không với việc quát mắng, bạo hành trẻ, ứng xử phù hợp với trẻ.
- 100% CB,GV,NV có kiến thức về phòng cháy, chữa cháy, biết và giáo dục cho trẻ đảm bảo an toàn trong các tình huống cần thiết.
- Phấn đấu 35% CB,GV,NV được tập huấn và có chứng chỉ PCCC.
- Không để xảy ra cháy nổ trong trường học.
- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện tốt bộ qui tắc ứng xử trong nhà trường
- Nhân viên y tế thực hiện tốt nhiệm vụ y tế trường học. Tham mưu cho BGH xây dựng các kế hoạch và thực hiện chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường đúng qui định.
b. Giải pháp thực hiện
- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh luôn có ý thức xây dựng môi trường an toàn cho trẻ.
- Triển khai quán triệt các văn bản và cung cấp cho giáo viên, nhân viên nghiên cứu và thực hiện Nghị định 80/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ qui định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; Chỉ thị 505/CT-BGDĐT ngày 20/02/2017 của bộ GD&ĐT về việc tăng cường giải pháp đảm bảo an toàn trong các cơ sở giáo dục. Xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ trong cơ sở giáo dục mầm non; Tiếp tục thực hiện tốt Thông tư số 13/2010/TT - BGDĐT ngày 15/4/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong nhà trường.Tăng cường các biện pháp phòng tránh tai nạn thương tích, đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ; Thông tư số 13/2016/TTLT-BYT- BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế và Bộ GD&ĐT tạo về công tác y tế trường học; Quán triệt Kế hoạch 34 ngày 16/8/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quốc Oai về thực hiện đấu tranh phòng chống hành vi bạo lực trong các trường mầm non, tiểu học, THCS trên đại bàn huyện Quốc Oai;  
- Thực hiện nghiêm túc các Quy định về phòng cháy, chữa cháy trong nhà trường để đảm bảo an toàn tính mạng cho trẻ và đội ngũ cũng như tài sản. Trang bị đầy đủ các thiết bị chữa cháy;  hồ sơ phòng cháy chữa cháy được được thiết lập và lưu trữ theo quy định.

- Tiếp tục cử CB,GV,NV tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức và có chứng chỉ phòng cháy chữa cháy.
- Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn, kiểm tra cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các nhóm, lớp trong nhà trường loại bỏ các yếu tố, nguy cơ gây mất an toàn cho trẻ có biện pháp khắc phục kịp thời.
3.2. Nâng cao chất lượng công tác nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe
a. Mục tiêu:
- Giữ vững nhà bếp

 File đính kèm

Cơ quan ban hành
Video
Thống kê
  • Đang truy cập2
  • Hôm nay177
  • Tháng hiện tại1,627
  • Tổng lượt truy cập1,273,201
Bộ GD - ĐT
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây